ITTF - International 球台 Tennis Federation
详细赛果:男团第二阶段淘汰赛    >> Position 13 - 24
   第一局第二局第三局第四局第五局总比分 
克罗地亚丹麦 29/3 19:00 球台: 52 - 3
克拉雷克  本特森   9-11 11-7 9-11 8-11 1-3 
祖别西奇  斯特恩伯格   8-11 11-3 11-4 8-11 11-4 3-2 
科基奇  西德尔森   17-15 4-11 11-7 8-11 7-11 2-3 
克拉雷克  斯特恩伯格   11-7 6-11 11-9 6-11 11-8 3-2 
祖别西奇  本特森   11-7 6-11 12-14 11-2 6-11 2-3 
 
CZECH REP.希腊 29/3 19:00 球台: 62 - 3
科贝尔  克里安加   12-10 4-11 11-5 7-11 11-7 3-2 
加拉斯  基奥尼斯   11-7 5-11 8-11 2-11 1-3 
欧泊斯洛  帕帕格里吉奥   12-10 11-8 8-11 11-4 3-1 
科贝尔  基奥尼斯   2-11 8-11 5-11 0-3 
加拉斯  克里安加   9-11 11-4 9-11 11-9 9-11 2-3 
 
西班牙SLOVAK REP. 29/3 19:00 球台: 71 - 3
何志文  皮斯特吉   9-11 11-9 11-8 11-4 3-1 
马查多-卡洛斯  凯内斯   2-11 9-11 11-8 6-11 1-3 
坎特罗  瑟瑞达   10-12 11-6 7-11 12-14 1-3 
何志文  凯内斯   11-6 6-11 10-12 6-11 1-3 
马查多-卡洛斯  皮斯特吉   - 
 
匈牙利斯洛文尼亚 29/3 19:00 球台: 83 - 2
加卡巴  哈尔瓦特   11-5 11-6 11-9 3-0 
帕特坦特罗斯  兹巴特   11-9 11-9 10-12 11-4 3-1 
科斯巴  萨斯-拉山   6-11 8-11 11-7 8-11 1-3 
加卡巴  兹巴特   12-14 11-3 11-7 11-13 14-16 2-3 
帕特坦特罗斯  哈尔瓦特   7-11 11-4 11-4 11-8 3-1 
 
朝鲜丹麦 30/3 19:00 球台: 83 - 1
张成万  本特森   11-7 10-12 11-4 12-10 3-1 
金赫峰  斯特恩伯格   11-3 4-11 11-4 4-11 6-11 2-3 
金哲振  西德尔森   11-6 11-13 6-11 11-9 11-5 3-2 
张成万  斯特恩伯格   11-8 11-2 11-5 3-0 
金赫峰  本特森   - 
 
希腊法国 30/3 19:00 球台: 73 - 1
基奥尼斯  莱贝松   12-10 7-11 11-4 9-11 11-7 3-2 
拉格吉安尼斯  西蒙   9-11 11-8 6-11 8-11 1-3 
帕帕格里吉奥  罗比诺-昆廷   11-7 7-11 2-11 12-10 11-7 3-2 
基奥尼斯  西蒙   11-7 11-4 11-8 3-0 
拉格吉安尼斯  莱贝松   - 
 
SLOVAK REP.SERBIA 30/3 19:00 球台: 61 - 3
米甲-巴尔顿  泽奥尔特-皮特   11-5 5-11 4-11 12-14 1-3 
凯内斯  卡拉卡塞维奇   4-11 6-11 11-6 11-8 8-11 2-3 
皮斯特吉  马尔科-杰夫托维奇   13-11 11-5 11-7 3-0 
米甲-巴尔顿  卡拉卡塞维奇   10-12 8-11 8-11 0-3 
凯内斯  泽奥尔特-皮特   - 
 
俄罗斯匈牙利 30/3 19:00 球台: 53 - 0
斯巴耶夫  帕特坦特罗斯   10-12 11-5 11-9 11-3 3-1 
库兹明  科斯巴   8-11 11-6 11-6 11-5 3-1 
罗伯特索夫  兹维克尔   6-11 11-6 6-11 11-9 11-9 3-2 
斯巴耶夫  科斯巴   - 
库兹明  帕特坦特罗斯   - 
 
希腊朝鲜 30/3 19:00 球台: 72 - 3
帕帕格里吉奥  金赫峰   2-11 5-11 1-11 0-3 
拉格吉安尼斯  张成万   13-11 11-9 3-11 11-9 3-1 
基奥尼斯  金哲振   8-11 11-5 11-9 11-2 3-1 
帕帕格里吉奥  张成万   5-11 4-11 6-11 0-3 
拉格吉安尼斯  金赫峰   7-11 11-13 11-13 0-3 
 
SERBIA俄罗斯 30/3 19:00 球台: 71 - 3
马尔科-杰夫托维奇  库兹明   13-15 11-9 2-11 11-8 14-12 3-2 
泽奥尔特-皮特  斯米尔诺夫   11-5 8-11 9-11 10-12 1-3 
舒巴提克  斯巴耶夫   2-11 3-11 9-11 0-3 
马尔科-杰夫托维奇  斯米尔诺夫   11-8 10-12 9-11 8-11 1-3 
泽奥尔特-皮特  库兹明   - 
 
法国丹麦 30/3 19:00 球台: 93 - 2
罗比诺-昆廷  斯特恩伯格   11-5 4-11 4-11 3-11 1-3 
弗洛伊  本特森   8-11 11-7 11-8 11-8 3-1 
莱贝松  西德尔森   11-2 11-5 11-8 3-0 
罗比诺-昆廷  本特森   4-11 11-8 11-9 6-11 9-11 2-3 
弗洛伊  斯特恩伯格   11-7 11-8 11-6 3-0 
 
SLOVAK REP.匈牙利 30/3 19:00 球台: 101 - 3
瑟瑞达  科斯巴   7-11 11-6 11-8 11-4 3-1 
皮斯特吉  加卡巴   9-11 4-11 8-11 0-3 
米甲-巴尔顿  帕特坦特罗斯   6-11 11-7 9-11 9-11 1-3 
瑟瑞达  加卡巴   9-11 11-8 11-5 5-11 6-11 2-3 
皮斯特吉  科斯巴   - 
 
克罗地亚CZECH REP. 30/3 19:00 球台: 113 - 2
祖别西奇  欧泊斯洛   6-11 8-11 11-7 11-6 9-11 2-3 
科基奇  简卡里克   9-11 11-9 11-8 5-11 11-8 3-2 
加奇尼  加拉斯   12-10 11-6 11-4 3-0 
祖别西奇  简卡里克   9-11 11-6 11-13 9-11 1-3 
科基奇  欧泊斯洛   12-10 9-11 11-8 6-11 11-9 3-2 
 
西班牙斯洛文尼亚 30/3 19:00 球台: 123 - 2
杜兰  萨斯-拉山   11-8 11-6 11-9 3-0 
坎特罗  兹巴特   11-13 7-11 11-9 10-12 1-3 
卡内罗斯-阿尔弗雷德  哈尔瓦特   4-11 9-11 11-6 8-11 1-3 
杜兰  兹巴特   11-8 11-8 11-6 3-0 
坎特罗  萨斯-拉山   13-11 11-8 10-12 11-6 3-1 
 
克罗地亚西班牙 31/3 22:00 球台: 111 - 3
科基奇  坎特罗   9-11 11-9 6-11 16-18 1-3 
祖别西奇  杜兰   8-11 9-11 8-11 0-3 
克拉雷克  卡内罗斯-阿尔弗雷德   11-5 12-10 11-6 3-0 
科基奇  杜兰   11-3 5-11 5-11 7-11 1-3 
祖别西奇  坎特罗   - 
 
CZECH REP.斯洛文尼亚 31/3 22:00 球台: 253 - 0
简卡里克  萨斯-拉山   11-6 11-7 11-9 3-0 
加拉斯  哈尔瓦特   11-9 14-12 11-7 3-0 
欧泊斯洛  佩尔索拉加   11-7 17-15 11-8 3-0 
简卡里克  哈尔瓦特   - 
加拉斯  萨斯-拉山   - 
 
匈牙利法国 31/3 22:00 球台: 93 - 1
兹维克尔  罗比诺-昆廷   11-5 11-9 9-11 12-10 3-1 
帕特坦特罗斯  弗洛伊   11-5 11-3 11-4 3-0 
科斯巴  莱贝松   4-11 4-11 5-11 0-3 
兹维克尔  弗洛伊   3-11 6-11 12-10 11-7 11-6 3-2 
帕特坦特罗斯  罗比诺-昆廷   - 
 
SLOVAK REP.丹麦 31/3 22:00 球台: 103 - 0
皮斯特吉  乔纳森-格罗斯   9-11 18-16 12-10 11-5 3-1 
米甲-巴尔顿  斯特恩伯格   8-11 15-13 11-13 11-8 11-8 3-2 
瑟瑞达  西德尔森   9-11 11-5 11-6 11-9 3-1 
皮斯特吉  斯特恩伯格   - 
米甲-巴尔顿  乔纳森-格罗斯   - 
 
朝鲜俄罗斯 31/3 22:00 球台: 73 - 2
张成万  库兹明   11-8 2-11 11-6 11-7 3-1 
金赫峰  斯巴耶夫   4-11 10-12 12-10 3-11 1-3 
金松男  萨卡申科夫   6-11 3-11 11-13 0-3 
张成万  斯巴耶夫   11-9 11-9 7-11 11-6 3-1 
金赫峰  库兹明   5-11 11-8 9-11 11-9 12-10 3-2 
 
SERBIA希腊 31/3 22:00 球台: 81 - 3
舒巴提克  帕帕格里吉奥   4-11 3-11 9-11 0-3 
泽奥尔特-皮特  拉格吉安尼斯   13-11 11-4 11-7 3-0 
马尔科-杰夫托维奇  基奥尼斯   7-11 11-8 3-11 3-11 1-3 
舒巴提克  拉格吉安尼斯   11-8 7-11 2-11 11-8 7-11 2-3 
泽奥尔特-皮特  帕帕格里吉奥   - 
 

 1324 2097 MSTM2